Harta e qytetit ma te bukur ne Kosov"FERIZAJIT"

Harta e qytetit

 

 Rrugët dhe Sheshet
EMËRTIMET E RRUGËVE DHE SHESHEVE, PROPOZUAR NGA KOMISIONI PËR EMËRTIMIN E RRUGËVE DHE SHESHEVE I CILI KOMISION ËSHTË FORMUAR ME VENDIM TË KUVENDIT KOMUNAL 01 NR. 169 TË DATËS 25.01.2005


FAZA E DYTË


“ 8 PRILLI “ – Rrugica e 4( katërt) në të djathtë të rrugës” Ejup Statovci”,
“ 15 SHKURTI “ – Rrugica e 6 ( gjashtë ) në të djathtë të rrugë “ Ejup Statovci “,
“ LULZIM RAMADANI “ – Rrugica e 4 ( katërt ) me radhë që lidh rrugët “ Vëllezërit Gërvalla “ dhe “ Kadri Zeka “, ish rruga “ Apollonia “,
“ SHERRETËVE “ – Degëzimi i 7 (shtatë ) në të djathtë të rrugës“ Naim Beka “, ish rruga e “ Prekazit “,
“ HYZER HAXHIU “ – Degëzimi i 3 ( tretë ) në të majtë të rrugës “Naim Beka “
“ SHERIF FRANGU “ – Rrugica e shënuar me L – 7 në hartë, është vazhdim i rrugës “ Tirana “ dhe i ka dy degëzime djathtas,
“ MESHA SELIMOVIQ “ – Degëzimi i 4 ( katërt ) në të majtë të rrugës ‘ Ejup Statovci “,
“ LUIGJ GURAKUQI “ – ( Përmirësim i përshkruar ) Fillon në rrugën Magjistrale dhe përfundon në rrugën “ Vezir Jashari “,
“ VEZIR JASHARI “ – ( Përmirësim i përshkruar ) Fillon në rrugën “ Rexhep Bislimi “ ( rreth varrezave të qytetit ) e takon rrugën “ Ali Hadri “ dhe rrugën “ Luigj Gurakuqi “ dhe përfundon në rrugën “ Gursel e Bajram Sylejmani “,
“ VËLLEZËRIT FERIZI “ – ( Ramadan e Behxhet ) – Rrugica që është vazhdim i rrugës së “ Tiranës “ degëzohet në të majtë që përfundon në rrugën “ Hasan Prishtina “ ,
“ METUSH KRASNIQI “ – Rruga që është degëzim i rrugës “ Bajram Kelmendi “ dhe lidhet me Magjistralen,
“ MIHAJLLO PUPIN “ – Degëzimi i 1 ( parë ) në të majtë të rrugës “ Metush Krasniqi “,
“ DIN HOXHA “ - Degëzimi i 1 ( parë ) në të djathtë të rrugës “ Metush Krasniqi“,
“ RAMË BEKA “ – Degëzimi i 2 ( dytë ) në të djathtë të rrugës “ Metush Krasniqi “,
“ MULLA NAZIFI “ – Degëzimi i 2 (dytë ) në të djathtë të rrugës “ Skënderbeu “ – ( ish rruga Zenel Hajdini ),
“ FERAT HASHANI “ – Ruga e 1 ( parë ) në të djathtë të rrugës “Naim Beka “,
“ HANI I FERIZIT “ – Rrugica që fillon në rrugën “ Remzi Hoxha “ dhe përfundon në rrugën “ Kemajl Hetemi “ dhe ka një degëzim në të djathtë,
“ ÇAMËRIA “ – Degëzimi i parafundit në të djathtë të rrugës “ Ejup Statovci “,
“ 3 PRILLI 81 “ – Degëzimi i 14 ( katërmbëdhjetë ) në të majtë të rrugës “ Rexhep Bislimi “,
“ MISRET HALILI “ - Degëzimi i 9 ( nëntë ) në të djathtë të rrugës “ Rexhep Bislimi “,
“SHABAN GASHI “ - Degëzimi i 15 ( pesëmbëdhjetë ) në të majtë të rrugës “Rexhep Bislimi “,
“ HALIM THAÇI “ - Degëzimi i 23 ( njëzet e tre ) në të majtë të rrugës “ Vëllezërit Gërvalla “,
“EJUP REXHEPI “ - Degëzimi i 10 (dhjetë) në të majtë të rrugës “Rexhep Bislimi “,
“ BASHKIM VISHI “ - Degëzimi i 7 ( shtatë ) në të djathtë në rrugën “Bajram e Gursel Sylejmani “,
“ NAZIM TERZIU “ - Degëzimi i 8 (tetë ) në të djathtë të rrugës “Bajram e Gursel Sylejmani”,
“IMER GAVAZI “ - Rrugica e 25 në të majtë të rrugës “Vëllëzrit Gërvalla” që del në rrugën “Fatmir Ratkoceri” ( ish rruga “ Pandeli Sotiri ” ),
“SKENDER DEMIRI “ - Degëzimi i 6 (gjashtë ) në të majtë të rrugës “Kadri Zeka”
“ PANDELI SOTIRI “ - Degëzimi i 1 ( parë ) në të majtë të rrugës “Hasan Prishtina” ,
“AHMET FERIZI “ - Degëzimi i 2 (dytë) në të majtë të rrugës “Hasan Prishtina”
“HAZIR HYSENI “ - Degëzimi i 7 (shtatë) në të djathtë të rrugës “ Rexhep Bislimi “,
“RASHIT MEHMETI “- Degëzimi i 1 (parë) në të djathtë të rrugës “Hasan Prishtina”,
“ XHEMSHIR UKZMAJLI “- Degëzimi i 4 (katërt ) në të djathtë në rrugën “Epopeja e Jezercit “,
“17 SHKURTI “ - Degëzimi i 1 (parë) në të majtë të rrugës “12 Qershori “ duke filluar nga rruga “ Enver Topalli “,
“VESEL ELEZI “ - Degëzimi i fundit në të djathtë të rrugës “Bajram e Gursel Sylejmani”,
“REXHEP ALIU “ - Degëzimi i 1(parë) në të majtë të rrugës “Lutfi Haxhidema “,
“FLORIM MALIQI “ - Degëzimi i 1 (parë) majtas në rrugën “ Rexhep Aliu “,
“ABDULLAH MUSLIU “ - Degëzimi i 8 (tetë) djathtas në rrugën “ Vëllezërit Gërvalla “ ( numëruar nga rruga “Kadri Zeka “),
“ILAZ ISUFI “ - Rruga e parë djathtas me fillim afër pikë takimit të rrugës “12 Qershori” me rrugën “Ramadan Rexhepi”,
“ABDULLAH GASHI “ - Rruga e parë në të djathtë e cila lidhë rrugën “Vëllëzërit Gërvallaj” me rrugën “Kadri Zeka”,
“ ULQINI“ - Degëzimi i 1 (parë majtas) në rrugën “28 Nëntori”,
“ALI KELMENDI “ - Degëzimi i 2 ( dytë) majtas në rrugën “ 28 Nëntori”,
“NOL BERISHA “ - Degëzimi i 5 ( pestë ) djathtas në rrugën “Enver Topalli”,
“TEFIK IDRIZI “ - Degëzimi i 5 (pestë) djathtas në rrugën “Gursel e Bajram Sylejmani”,
“ BARDHYL QAUSHI “ - Degëzimi i 8 ( tetë ) djathtas në rrugën “Xhevë Lladrovci”,
“ADEM GUTA “ - Degëzimi i fundit në rrugën “Driton Islami” në të djathtë,
“RIDVAN QAZIMI “ - Degëzimi i 9 (nëntë) majtas në rrugën “Rexhep Bislimi”,
“FILIP SHIROKA “ - Degëzimi i fundit djathtas në rrugën “Ejup Statovci”,
“REXHEP HALIMI “ - Degëzimi i 1 ( parë) në të djathtë në rrugën “Ismet Ramadani” afër pikë takimit të rrugëve “ Naim Beka “ dhe “Epopeja e Jezercit”,
“SHABAN FERIZI “ - Degëzimi i 9 (nëntë) djathtas në rrugën “Naim Beka”,
“HALIL HALITI “ - Degëzimi i 2 (dytë) në të majtë të rrugës së “Sheretëve”,
“FAZLI OBRAZHDA “ - Degëzimi i 3 (tretë) djathtas në rrugën “Tirana”,
“XHAVIT AVDIU “ - Degëzimi i 1 (parë) pas rrugës “Hasan Prishtina” në të majtë të rrugës “Rexhep Bislimi”,
“ROZHAJA “ - Degëzimi i 2 (dytë) majtas në rrugën “ Ejup Statovci ”.
SHESHET:
Sheshi “ DRITON ISLAMI “ – Në hapësirën ku bashkohet rruga “ Driton Islami “ dhe rruga “ Reçakut “,
Sheshi “ KEMAJL HETEMI “ – Në hapësirën ku takohen rruga “ Rexhep Bislimi “ dhe rruga “ Remzi Hoxha “
Sheshi “AT NIKË PRELA “ – Në hapësirën para dhe në oborr të kishës katolike “Engjëlli i Rojës”

WwW.hackerflori3.tk
 
JavaScript Free Code myspace layouts

myspace layouts

Advertisement
 
.......:Ora:.......
 
......:Lajmet:......
 
.....:Floori:.....
 

JavaScript Free Code
......:Background:......
 

[Green]
[Bright Green]
[Sea Green]
[Red]
[Magenta]
[Fusia]
[Pink]
[Purple]
[Navy]
[Blue]
[Royal Blue]
[Sky Blue]
[Yellow]
[Brown]
[Almond]
[White]
[Black]
[Coral]
[Olive Drab]
[Orange]


JavaScript Free Code
 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=